laugardagurinn 14. nóvember 2020

Desemberuppbót 2020

Desemberuppbót skal greidd ekki síðar en 15. desember, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem hafa verið samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember. Fullt ársstarf telst 45 unnar vikur eða meira.

Full desemberuppbót 2020 er sem hér segir:

Verkafólk, starfsmenn á veitinga-, þjónustu- og greiðasölustöðum, beitningamenn á smábátum, starfsmenn á bændabýlum............................................... 94.000

Verslunar- og skrifstofufólk................................. 94.000

Kalkþörungaverksmiðjan Bíldudal........................ 108.529

Iðnaðarmenn og iðnnemar.................................. 94.000

Þörungaverksmiðja Reykhólum.......................... 138.206 

Starfsmenn ríkisstofnana................................... 94.000 

Starfsmenn sveitarfélaga...................................118.750 

Hjá sveitafélögum miðast 100% starf við tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu, en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda desemberuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu.


þriðjudagurinn 17. nóvember 2020

Ný launareiknivél SGS

Ertu óviss hvort verið er að borga þér laun samkvæmt kjarasamningum? Ef svo er hvetjum við þig til að skoða nýju launareiknivél SGS. Þar er hægt að reikna út laun miðað við kjarasamninga SGS á almennum markaði, við ríki og sveitarfélög og með þeim hætti athuga hvort launaseðlar eru réttir.

Byrjaðu á að velja þitt stéttarfélag. Næst velur þú vinnuveitanda (ríki, sveitafélög eða almennur vinnumarkaður) síðan starfsheiti. Ef eitthvað er óljóst er starfsfólk Verk Vest boðið og búið að leiðbeina með framhaldið. 

Smelltu hér til að fara inn á reiknivélina.


föstudagurinn 13. nóvember 2020

Vinnur þú hjá ríkisstofnun eða sveitafélagi?

Ertu félagi í Verk Vest og starfar hjá ríkisstofnun eða sveitafélagi? Ef svo er þá styttist vinnuvikan hjá þér í allt að 36 virkar vinnustundir á nýju ári. Innleiðing á styttingu vinnuvikunnar á að vera í gangi á þínum vinnustað og á að vera lokið fyrir 31.desember 2020. Við hvetjum þig til að skoða nánari upplýsingar um styttingu vinnuvikunnar á betrivinnutimi.is eða hafa samband við skrifstofur félagsins ef þú hefur spurningar um styttinguna.


Í morgunútvarpinu á Bylgunni 10. nóvember var rætt við Emil Helga Lárusson, stjórnarformann Serrano. Umræðuefnið var ný skýrsla KPMG fyrir Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði sem hefur orðið til fréttaflutnings undir fyrirsögnunum „Veitingarekstur á vonarvöl – Launakostnaður veitingareksturs á Íslandi er sá langhæsti á Norðurlöndunum“ á síðu Veitingageirans, „Veitingarekstur á vonarvöl“ í Fréttablaðinu og „Jólin gætu skilið á milli feigs og ófeigs“ í Morgunblaðinu.

Í núverandi ástandi sem ekki þarf að tíunda er ljóst að veitingarekstur hefur tekið á sig mikið högg og full ástæða til að halda því á lofti. Það sem kom á óvart var að megin viðfangsefni viðtalsins var ekki erfitt rekstrarumhverfi greinarinnar í heild sinni, heldur það að launakostnaður sé að murka lífið úr geiranum! Tja, þarna var athygli minni náð. Mjög sannfærandi staðhæfir Emil að „Greinin sé mjög þjökuð af kjarasamningum undanfarinna ára“, og fylgdi því eftir með vinsælli setningu úr atvinnulífinu „Það er ekki tekið tillit til sérstöðu greinarinnar“. Maður hrekkur bara í kút! Getur verið að þetta sé rétt? Við skulum skoða nokkrar af fullyrðingum Emils.

Greinin er mjög þjökuð af kjarasamningum undanfarinna ára“.

Bendir Emil á að laun hafi hækkað 1. apríl sl. og eigi aftur að hækka 1. janúar nk. Samkvæmt gögnum Verk Vest um laun í þessum geira er yfirgnæfandi meirihluti starfsfólks að vinna á lágmarkstaxta.

Samtals hafa lægstu laun hækkað um 32% á síðastliðnum fimm árum, enda hefur sérstök áhersla verið lögð á að verja þá sem eru á lægstu launum eins og raunin er í ferðaþjónustu og veitingageiranum.

Hæstu launin á Norðurlöndunum í veitingarekstri á Íslandi“.

Hér er um villandi uppslátt að ræða, en það kemur alls ekki fram hvort laun séu há eða lág til hvers og eins starfsmanns, bara heildar-launakostnaður brotinn niður á uppgefna veltu sem segir ekki mikið um laun starfsmanns á plani. Þar að auki er skattheimta til Íslenska ríkisins sem er reiknuð út frá launagreiðslum talin til launakostnaðar.

Álagsgreiðslur til starfsfólks væru hlutfallslega háar!

Varðandi sérstöðu greinarinnar er vísað til þess að hátt hlutfall vinnutíma væri á álagstíma (á kvöldin og um helgar) þegar aðrir atvinnurekendur geti látið vinna á daginn. Hið rétta er að mikið tillit er tekið til sérstöðu greinarinnar. Almennt verkafólk fer á yfirvinnukaup þegar dagvinnutímabili lýkur, en veitingamenn hafa heimild til að ráða fólk til vaktavinnu og greiða vaktaálög í stað yfirvinnu. Fyrir kvöld-vinnu á virkum degi fær veitingamaðurinn 41,25% afslátt af álagsgreiðslu þeirri sem aðrar starfsgreinar þurfa að greiða.

Námsmenn í aukavinnu fái hlutfallslega hærri laun en fólk sem gerir þetta að ævistarfi

Vaktavinna, kvöld-, helgar- og næturvinna ber álagsgreiðslur af ástæðu. Óreglubundinn vinnutími er talinn meira slítandi, heilsuspillandi og erfiðari en reglubundin dagvinna auk þess sem það skapar óhagræði fyrir fjölskyldufólk. Þar af leiðir er meira álag á starfsfólk sem vinnur óreglulega og þess vegna þarf að greiða hærri laun fyrir vinnu utan hefðbundins dagvinnutíma. Þetta á við hvort sem um er að ræða fastráðið starfsfólk eða starfsfólk í tilfallandi tímavinnu. Þannig að ekki er alveg ljóst hvernig þessi mikli mismunur sem Emil talar um kemur til.

80% starfsfólks í veitingageiranum er í hlutastarfi

Þessi staðreynd vísar til þess að talsverður sveigjanleiki sé fyrir veitingamenn að manna aðeins þá tíma sem þörf er á mannskap. Þetta ætti að skila aukinni hagræðingu og teljast til ávinnings frekar en hitt.

„Veitingageirinn hefur tekið fullan þátt í uppbyggingu þessa samfélags eftir efnahagshrunið 2008“

Hér á landi hafa allir sem ekki eru í „svarta hagkerfinu“ lagst á eitt við uppbyggingu samfélagsins eftir hrun, hvort sem litið er til veitingamanna eða þeirra sem starfa í greininni. Eins og fyrr segir, þá eiga veitingamenn undir högg að sækja vegna þess ástands sem skekur heiminn þessa dagana og eiga þeir mikla samúð skilið vegna þess. Samt er ekki heiðarlegt hjá Emil að kenna stöðunni upp á launakostnað vegna starfsfólks á plani sem eru að gera allt sitt besta, starfsfólki sem er ekki í krossferð gegn atvinnurekendum.

Emil benti réttilega á að ferðaþjónustan á Íslandi myndi ekki lifa án veitingageirans og undirstrikar með því mikilvægi veitingamanna. Höfum líka í huga að veitingageirinn lifir ekki án starfsfólks, við þurfum að vinna saman til að lifa af sem heild.


Vegna hertra sóttvarnareglna hafa stjórnir orlofsbyggðanna á Illugastöðum og í Ölfusborgum tekið ákvarðanir um að loka fyrir bókanir í byggðunum. Ákvarðanir um lokanir voru teknar í samráði við aðgerðastjórnir almannavarna á viðkomandi svæðum til að takmarka útbreiðslu smita á Covid19.

Sumarhús félagsins í Ölfusborgum verða því lokuð fyrir bókunum til 20. nóvember og haft verður samband við þá félagsmenn sem áttu bókað í gistingu vegna endurgreiðslu fyrir leigugjaldi.

Á Illugastöðum verður sumarhús félagsins lokað til 19. nóvember. 

 


Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.