Markmið kjarasamninga haustsins 2013 var að halda verðlagi stöðugu, ná böndum á verðbólgu og byggja á hóflegum en stöðugum kaupmætti næstu misseri. Því miður hefur það ekki orðið reyndin. Einu félögin sem hafa lagt sitt af mörkum til að svo megi verða eru aðildarfélög ASÍ. Í staðin fyrir að þeirra framlag hafi orðið öðrum stéttum samfélagsins að leiðarljósið hefur ASÍ félögunum verið legið á hálsi að hafa gert ömurlega lélaga kjarasamninga fyrir sitt fólk. Í aðdraganda kjarasamninga á almennum markaði var blásið í herlúðra hjá hagfræðingum banka og greiningadeilda fjármálafyrirtækja ásamt hjörðinni í Seðlabankanum. Fremstur í flokki fór sjálfur Seðlabankastjóri sem taldi algjört glapræði ef samið yrði um meiri hækkanir en urðu reyndin. Ekkert heyrðist síðan í hjörðinni þegar samið var um laun háskólamenntaðra svo sem hagfræðinga, sérfræðinga greiningadeilda bankanna ofl. Þar námu launahækkanir tugum prósenta, eða langt um fram það sem samið var við almennt launafólk.

Miðstjórn ASÍ sendi frá sér eftirfarandi ályktun í síðustu viku. Er í ályktuninni farið yfir stöðuna og þá tilraun sem ASÍ félögin tóku "ein" þátt í. Skilaboðin eru skýr, tilraunin mistókst og bera vinnuveitendur og ríkisstjórnin ekki síst ábyrgð á því hvernig fór.

„Aðildarfélög ASÍ gerðu kjarasamning við Samtök atvinnulífsins um síðustu áramót sem ætlað var að stuðla að stöðugleika í gengi og verðlagi. Samningsaðilar litu á samninginn sem tilraun sem byggði á því að breið samstaða næðist í samfélaginu um þá sýn að leggja áherslu á stöðugleika og hóflegar kauphækkanir. Samið var um 2,8% almennar launahækkanir auk sérstakra hækkana á lægstu laun.

Nú er ljóst að tilraunin hefur mistekist. Stórir hópar sem sömdu í kjölfarið hafa samið um allt annað og meira en talið var að væri til skiptana í kringum áramótin. Má þar nefna grunn- og framhaldsskólakennara sem sömdu við ríki og sveitarfélög um tæplega 30% hækkanir til þriggja ára, flugmenn sem meta nýgerðan skammtímasamning sinn við Icelandair á 8% á ársgrundvelli og háskólamenn hjá sveitarfélögum.

Miðstjórn ASÍ telur einsýnt að verkefnið í þeim samningum sem eftir á að gera á þessu ári s.s. ASÍ félaga við sveitarfélög taki mið af nýgerðum samningum við kennara, flugmenn ofl. Þá er ljóst að í þeim kjarasamningum sem losna upp úr næstu áramótum verður áherslan á að leiðrétta hlut þeirra sem setið hafa eftir í launabreytingum á þessu ári.“

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.