Fréttir

Hæstiréttur staðfestir leiðréttingu launa smámbátasjómanna

Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur, í dómi sínum frá 5. mars sl., komust að þeirri niðurstöðu að ákvæði kjarasamningings smábátasjómanna stæðust fullkomlega. Í HRD 515/2014 segir: „Í samningarétti gildir grundvallarreglan um samningsfrelsi en í henni felst að aðilar ráða efni samnings sín á milli. Þessi regla gildir meðal annars á vinnumarkaði. Á þeim vettvangi er samningsfrelsið jafnframt varið af 2. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar á þann veg að löggjafanum ber með lögum að kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu. Að þessu gættu verður að koma ótvírætt fram í lögum ef ákvæði þeirra eiga að vera ófrávíkjanleg við gerð kjarasamninga.“

Eftir langa baráttu tókst haustið 2012 að ljúka gerð kjarasamnings fyrir smábátasjómenn. Í þeim samningum voru uppgjör einfölduð nokkuð miðað við aðra kjarasamninga sjómanna þannig að skiptaprósentan var lækkuð en þess í stað eru aflahlutir reiknaðir af heildarverðmæti fiskafla en ekki 70% af honum eins og gert er í samningum fyrir stærri skipin. Nokkrar útgerðir smábáta töldu hins vegar að sú einföldum ætti að leiða til mun verri kjara smábátasjómanna en annarra sjómanna. Sá misskilningur hefur nú verið leiðréttur af Hæstarétti.  

Nánari umfjöllun má finna á ASÍ.

Deila