Verk Vest er aðili aðalkjarasamnings SGS
Verk Vest er aðili aðalkjarasamnings SGS

Kröfugerð Starfsgreinasambands Íslands (SGS) var lögð fram á fundi samningaráðs SGS og fulltrúa Samtaka atvinnulífsins sem var haldinn í húsakynnum ríkissáttasemjara klukkan þrjú í dag.

Kröfurnar mótuðust á fundum í verkalýðsfélögum og á vinnustöðum um land allt og með hliðsjón af niðurstöðu viðhorfskannana. Þær urðu þannig til í víðtæku, lýðræðislegu ferli í verkalýðshreyfingunni þar sem öllum félagsmönnum gafst kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og hafa áhrif.

Meginkröfur Starfsgreinasambandsins eru þær að

  • miða krónutöluhækkanir á laun við að lægsti taxti verði 300 þúsund krónur á mánuði innan þriggja ára og sérstaklega verði horft til gjaldeyrisskapandi atvinnugreina við launahækkanir.
  • endurskoða launatöflur þannig að starfsreynsla og menntun séu metin til hærri launa.
  • desember- og orlofsuppbætur hækki.
  • vaktaálag verði endurskoðað og samræmt kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði.
  • lágmarksbónus verði tryggður í fiskvinnslu.
  • skilgreind verði ný starfsheiti í launatöflu.

Gerðir hafa verið kjarasamningar við einstaka starfsstéttir undanfarnar vikur og mánuði, sem hljóta almennt að vísa launafólki veginn. Samhljómur er meðal aðildarfélaga SGS um að sú launastefna, sem hefur mótast í samfélaginu, endurspeglist í kjarasamningum SGS við Samtök atvinnulífsins.

Grundvallaratriði er að fólk lifi af dagvinnulaunum í stað þess að ganga sér til húðar í yfirvinnu, aukavinnu og akkorði til að framfleyta sér og sínum.

Langur vinnudagur og mikið álag dregur úr framleiðni og eykur samfélagslegan kostnað. Þá á launafólk að njóta þess í launum þegar það öðlast meiri færni í starfi með reynslu og menntun.

Samninganefnd Starfsgreinasamband Íslands (SGS) hefur samningsumboð 16 verkalýðsfélaga innan SGS og taka til um 12.000 félagsmanna við endurnýjun aðalkjarasamnings.

Kröfugerðin var samþykkt á fundi samningnefndar SGS þann 22. janúar 2015.

Nánari upplýsingar um kröfugerð SGS veita þau: 

Björn Snæbjörnsson, formaður SGS, símar:460 3600 / 894 0729

Drífa Snædal, framkvæmdastjóri SGS, símar:562 6410 /695 1757

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.