Fréttir

Ríkisstjórn ríka fólksins – nokkrar staðreyndir

"Lækkun á miðþrepi tekjuskattsins úr 25,8 í 25,3% mun samkvæmt greiningu fjármálaráðuneytisins skila 11 milljörðum í auknar ráðstöfunartekjur hjá heimilunum á árunum 2014 og 2015. Líkt og ASÍ benti á þegar breytingin var gerð gagnast hún aðeins tekjuhæstu heimilunum að fullu og í mun minna mæli lág- og millitekjufólki. Hjá þeim sem voru með tekjur undir 250 þús.kr. á mánuði lækkuðu skattar ekki neitt.

Auðlegðarskattur var afnuminn á síðast þingi og er áætlað að rástöfunartekjur heimila aukist um 10,5 milljarða vegna þessa á næsta ári. Fyrir lá að greiðendur auðlegðarskatts eru að langstærstum hluta tekjuhæstu heimili landsins. Árið 2012 voru t.a.m. tæp 70% greiðanda í hópi 10% tekjuhæstu heimilanna og um 80% í hópi 30% tekjuhæstu heimila landsins.

Á árunum 2014–2017 verður um 20 milljörðum varið árlega í lækkun á verðtryggðum húsnæðislánum heimila. Eins og ítrekað hefur verið bent á mun stærri hluti þeirrar aðgerðar renna til lækkunar á skuldum tekjuhárra heimila en hjá tekjulágum þar sem jafnan er sterkt jákvætt samband milli tekna og skulda. Þeir 5 milljarðar sem áætlað er að vaxtagreiðslur heimilanna lækki vegna skuldalækkunarinnar á þessu ári og því næsta munu því að sama skapi skila sér í mun meira mæli til tekjuhærri heimila en þeirra tekjulægri.

Margumtalaðar breytingar á virðisaukaskatti og vörugjöldum eiga samkvæmt fjárlögum að skila heimilunum um 3,5 milljörðum í auknar ráðstöfunartekjur á næsta ári. Þetta er að því gefnu að lækkun á efra þrepi virðisaukaskattsins úr 25,5% i 24% og afnám almennra vörugjalda skili sér að fullu út í verðlag til neytenda. Verði raunin hins vegar sú að aðeins hluti lækkunarinnar skili sér, eins og því miður eru mörg fordæmi fyrir, getur þessi breyting auðveldlega skilað heimilunum auknum útgjöldum en tekjurnar runnið í vasa kaupmanna eða heildsala.

Eina mótvægisaðgerð stjórnvalda vegna hækkana á virðisaukaskatti og vörugjöldum er hækkun á barnabótum um 1 milljarð króna. Þó þessi aðgerð komi vissulega tekjulágum barnafjölskyldum til góða eru engar aðgerðir kynntar sem koma til móts við aðra hópa."

Meira á ASÍ.IS

Deila