Finnbogi Sveinbjörnsson og Ólafur Baldursson
Finnbogi Sveinbjörnsson og Ólafur Baldursson


Ágæti félagi!

 

Þann 21. desember sl. var skrifað undir nýjan kjarasamning á milli Starfsgreinasambands Íslands, Landssambands íslenskra verslunarmanna og Samiðnar (Verk Vest) og Samtaka atvinnulífsins.

 

Samningaviðræður hafa staðið yfir síðan í september sl. og hefur gengið á ýmsu. Mikil harka hefur verið í þessum viðræðum af hálfu atvinnurekenda og hafði okkur lítið miðað áfram. Ekki leit út fyrir að samkomulagi næðist og var undirbúningur fyrir aðgerðir hafinn til að knýja á um nýja samninga. Rétt fyrir jól náðist að þoka atvinnurekendum aðeins úr sporunum og töldu menn rétt að skrifa undir á þeim tímapunkti og leggja samninginn í dóm félagsmanna. Fulltrúar Verk Vest mátu það svo að ekki væri hægt að ná meiru að svo komnu án átaka og vinnustöðvana.

 

Samningurinn gildir í eitt ár og í honum er reynt að fara nýjar leiðir. Augljóslega hefðum við viljað ná meiri launahækkunum, sérstaklega á lægstu launin. Það tókst að nokkru leiti og fá þeir sem eru á taxtalaunum hækkun frá 9.560 upp í 10.100. Þeir sem eru ekki á taxta fá að lágmarki 8.000 kr. eða 2,8% hækkun. Bónus, premíur og ákvæðisvinnukerfi hækka um 2,8%.

 

Samtök atvinnulífsins hafa gefið loforð um að komið verði í veg fyrir hækkun vöru- og þjónustu hjá aðildarfyrirtækum sambandsins.

 

Ríki og sveitarfélög leggja sitt af mörkum og munu ekki hækka gjaldskrár nema að litlu leiti.

Þess ber að geta að Verk Vest sendi bréf til allra sveitastjórnarmanna á Vestfjörðum, þar sem hvatt var til þess að haldið yrði aftur af gjaldskrárhækkunum. Stærstu sveitafélögin tóku vel í beiðnina og teljum við að náðst hafi ásættanleg niðurstaða.

 

Ríkistjórnin leggur til skattalækkanir og breytingar á viðmiðunarmörkum, sem munu ná til yfir 80% félagsmanna Verk Vest. Áhrifin eru mismunandi mikil allt eftir tekjum.

 

Í þessum samningi er lagður grunnur að því að ná stöðugleika á vinnumarkaði, lækka verðbólgu, ná stöðugra verðlagi sem þá vonandi leiðir af sér lækkun vaxta, minni verðhækkanir, slíkar aðgerðir munu auka kaupmátt ráðstöfunartekna.

 

Ágæti félagsmaður, við hvetjum þig til að kynna þér innihald samningana vel og vandlega. Með því að taka þátt í atkvæðagreiðslunni sýnir þú ábyrgð. Við hvetjum þig til að taka þátt í atkvæðagreiðslunni

strax og þú færð kjörgögnin í hendur.

F.H Verkalýðsfélags Vestfirðinga  Finnbogi Sveinbjörnsson formaður, Ólafur Baldursson varaformaður

 

Dear member!

 

On the 21st of December the new labour agreement was signed between the Federation of General and Special Workers in Iceland (Verk Vest) and the Confederation of Icelandic Employers.

 

Negotiations took place since last September and they have been quite difficult. Negotiations have been very hard, especially the employers have shown rigorousness, and we couldn´t get along. It didn´t appear as we could agree on a contract. There was already formed a work group to prepare actions to force the employers to find an agreement. But before Christmas it was possible to change the opinion of the employers and it was decided it would be wise to sign at this point and to get the opinion of our members on the offer for a new contract.

Representatives from Verk Vest, which have been at the meetings of the committee working on the agreement, agreed that it is not possible to achieve more at that point without preparing actions and that´s why the agreement was signed.

 

The agreement is valid for 1 year and with this contract are tried some new ways of negotiation. Obviously everybody wanted to get a higher pay raise. It was tried to rise the lowest salaries more than others. Everybody paid by pay scale get a pay raise between 9.560 up to 10.100 kr. The employees not paid by pay scale will at least get 8.000 kr. or a raise of 2,8%.

 

The Confederation of Icelandic Employers promised to try to prevent a price increase by their members.

The state and the communities promised to rise the payments for their service as little as possible. Attention should be paid that Verk Vest was sending a letter to all community boards in the Vestfjörð region in which it was requested to think carefully about raising the payments for their service. The communities took it positively and we would say we could achieve a satisfying result.

The government decided to lower the taxes which would have an impact on 80% of all members of Verk Vest, though the influence will be variable.

 

In this agreement it is tried to reduce the inflation with the effect of lower interest, lower price raise and as a consequence a higher purchasing power.

 

Dear member, please think carefully about this all, show responsibility and take part in the voting on the agreement immediately when you get the voting documents.

 

On behalf of Verk Vest

Finnbogi Sveinbjörnsson chairman, Ólafur Baldursson vice chairman

Szanowni członkowie,

 

21 grudnia 2013 została podpisana nowa umowa zbiorowa pomiedzy Federacją Islandzkich Związków Zawodowych, do której należy Związek Zawodowy „Verk Vest“, a Konfederacją Pracodawców Islandzkich.

Rozmowy trwały od września 2013 roku. Negocjacje były niezwykle trudne. Przedstawiciele strony reprezentującej pracodawców wykazywali  duży upór, nieustępliwość oraz brak elastyczności w czasie rozmów co skutkowało brakiem jakichkolwiek postępów w negocjacjach. Nic nie wskazywało na to, że będzie możliwe osiągnięcie porozumienia. Została powołana grupa operacyjna, której zadaniem miało być przygotowanie akcji wymuszających zawarcie umów zbiorowych na korzystniejszych warunkach. Krótko przed świętami udało się przekonać przedstawicieli pracodawców do nieznacznych zmian w ich stanowisku i wtedy nasi przedstawiciele uznali za słuszne podpisanie warunków wynegocjowanych propozycji zmian w umowie zbiorowej i poddanie jej najważniejszych fragmentów pod ocenę członków naszego Związku Zawodowego. Przedstawiciele Związku Zawodowego „Verk Vest“ którzy brali udział w zebraniach grupy negocjacyjnej Federacji Islandzkich Związków Zawodowych doszli do wniosku, że nie było możliwe uzyskanie lepszych warunków zawartych w umowie zbiorowej bez zastosowania akcji strajkowych i dlatego podpisali umowę w kształcie jaki ma ona obecnie.

 

Ta umowa zbiorowa obowiązuje przez jeden rok i jest w niej podjęta próba nowego podejścia do całokształtu sytuacji. Oczywistą sprawą jest, że wszyscy chcieli otrzymać większe podwyżki wynagrodzeń. Główny nacisk położono na podniesienie najniższych wynagrodzeń. Wszyscy, którym wypłacane są wynagrodzenia zgodne z tabelami płac otrzymają podwyżkę z 9.560 kr. na 10.100 kr. Pracownicy, którym wypłacane są wynagrodzenia wyższe niż określone w tabelach płac otrzymają nie mniej niż 8.000 kr. lub proporcjonalnie 2,80% podwyżki. Wypłaty bónusu, premii oraz wynagrodzeń za pracę w systemie akordowym wzrosną o 2,80%. Konfederacja Pracodawców obiecała podjąć próby przeciwdziałania wzrostowi cen zarówno towarów konsumpcyjnych jak i towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa które są jej członkami. Przedstawiciele z ramienia władz państwowych oraz zarządów lokalnych obiecali, że podwyżki za usługi będą ograniczone do minimum.

 

Należy wspomnieć, że Związek Zawodowy „Verk Vest“ wysłał list do wszystkich zarządów lokalnych na terenie Vestfirðir, w którym zachęcał i przekonywał do ostrożnego wdrażania podwyżek za świadczone usługi.Zarządy lokalne ustosunkowały się pozytywnie do przedstawionych im propozycji i uważamy, że w ten sposób osiągnięty został zadowalający kompromis.

 

Rząd podjął decyzję o obniżeniu podatków, co będzie w różnym zakresie dotyczyło blisko 80% członków Związku Zawodowego „Verk Vest“.

 

W tej umowie zbiorowej są poczynione wysiłki na rzecz zmniejszenia inflacji, co mamy nadzieję doprowadzi do obniżek stóp procentowych, mniejszego wzrostu cen i zwiększenia siły nabywczej.

 

Szanowny członku naszego związku, prosimy o wnikliwe rozważenie omawianej powyżej sprawy, okazanie odpowiedzialności i wzięcie udziału w głosowaniu od razu po otrzymaniu karty do głosowania.

 

z ramienia Związku Zawodowego „ Verk Vest“

Finnbogi Sveinbjörnsson przewodniczący , Ólafur Baldursson z-ca przewodniczącego

 

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.