VIRK - endurhæfing

Þróunarverkefni VIRK og Reykjalundar gengur vel

Árið 2011 veitti VIRK Starfsendurhæfingarsjóður Reykjalundi styrk til uppbyggingar- og þróunarverkefnis í starfsendurhæfingu með það að markmiði að þróa áfram niðurstöður úr matsferli VIRK markvisst inn í vinnuprófun.  Verkefnið hefur gengið vel, miðað jafnt og þétt áfram.

Verkefnið byggir á þremur meginstoðum. Matstækin sem notuð eru á Reykjalundi sem og önnur matstæki innan starfsendurhæfingar voru skoðuð og greint hver þeirra gætu nýst inn í vinnumatið eða þætti þess og þau tengd við notkun ICF kerfisins (International Classification of Function - alþjóðlegu flokkunarkerfi færni, fötlunar og heilsu). Þá fólst verkefnið í þróun starfsstöðva og þróun prófunar- og þjálfunarúrræða. Skilgreind voru ákveðin störf/verkefni innan þessara stöðva sem markvisst reyna á skilgreinda færniþætti. Þannig var lagður grunnur að sex prófunarstöðvum og verkefni og verkferlar á hverri prófunarstöð skilgreindir. Eftir að búið var að meta, prófa og aðlaga þessa þætti er komið að þriðja og síðasta þættinum sem er tengingin við atvinnulífið á ný. Hann felst m.a. í að gera ferilskrá með einstaklingunum, vinnustaðaathugun, atvinnuleit, starfsumsóknum, tengingu við VIRK, Vinnumálastofnum, almenna vinnustaði og önnur úrræði.

„Ég sá fyrir mér strax og VIRK kom til, að þar væri kominn ákveðinn hlekkur milli atvinnulífsins og endurhæfingar,“ segir Magnús Ólason framkvæmdastjóri lækninga á Reykjalundi. „Og þar ætti ekki að ríkja einstefna heldur tvístefna. Skjólstæðingar VIRK eru metnir þar og vísað í ýmiss endurhæfingarúrræði. VIRK er tengt atvinnulífinu. Þannig eru ráðgjafar VIRK yfirleitt tengdir stéttarfélögum. Ég sé fyrir mér að VIRK gæti hjálpað til með tengingu skjólstæðinga til baka aftur á vinnumarkað."

Mjög mikilvægt er fyrir VIRK að geta boðið upp á úrræði sem þetta þar sem það nýtist helst einstaklingum sem ekki eru lengur í vinnusambandi og hafa verið töluvert lengi utan vinnumarkaðar.

Sjá nánar á vef VIRK í frétt hér og í viðtali við Magnús Ólason og Ingu Jónsdóttur.

Deila