Translate to

VIRK - endurhæfing

VIRK vill aukna aðkomu að stefnu- og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára í umsögn sinni til Velferðarnefndar Alþingis en vill aukna aðkomu að mótun aðgerðanna og framkvæmdar þeirra.

Í umsögn VIRK er m.a. bent á að geðræn vandamál séu mjög algeng hjá þeim sem horfið hafa af vinnumarkaði vegna heilsubrests og slysa, rúmlega 40% þeirra einstaklinga sem hefja starfendurhæfingarþjónustu á vegum VIRK segi geðræn vandamál hamla atvinnuþátttöku sinni og það hlutfall fari vaxandi. Sérhæfð þjónusta á þessu sviði sé því stór þáttur í þjónustu VIRK, mikilvæg reynsla sé fyrir hendi og VIRK eigi í miklu samstarfi við marga aðila innan geðheilbrigðisgeirans. Þess vegna sé skynsamlegt að VIRK Starfsendurhæfingarsjóður verði talinn með sem samstarfsaðili í fleiri aðgerðum í stefnu- og aðgerðaáætluninni en ráð er fyrir gert nú.

Að auki telur VIRK mikilvægt að fá aukna aðkomu að einum lið aðgerðaráætlunarinnar sem lýtur að því að ríki og sveitarfélög ráði fólk sem hefur lent utan vinnumarkaðar vegna langvinnra geðraskana til starfa í stofnunum sínum. Bæði vegna þess að auka þurfi vægi forvarna í þessari aðgerð að mati VIRK og vegna þess að móta þurfi leiðir til þess að styðja atvinnulífið til þess að vera virkir þátttakendur í verkefninu en innan VIRK er mikil reynsla af slíku, má t.d. nefna þróunarverkefnið Virkan Vinnustað.

Sjá nánar í frétt á virk.is

Deila