Aðrir styrkir

Fæðingastyrkur:

Sjóðfélagi sem greitt hefur verið af til sjóðsins síðustu 12 mánuði fær greiddan fæðingarstyrk sem nemur kr. 78.713 sem tekur mið af launavísitölu pr. mars 2017, enda sé greitt iðgjald til félagsins af viðkomandi í fæðingarorlofi. Heimilt er að veita styrk vegna ættleiðingar barns skv. þessari grein.

Frjósemisstyrkur:

Sjóðurinn greiðir styrk vegna glasafrjóvgunar 161.870 kr. í eitt skipti og til tæknisæðingar 40.467 kr. einu sinni á ári til sjóðfélaga sem greitt hefur verið af til sjóðsins síðustu 12 mánuði. Fjárhæðir taka mið af launavísitölu pr. mars 2017.

Dvöl í Hveragerði:

Heimilt er að greiða sjóðfélaga sem verið hefur í fullu starfi næstliðna 12 mánuði styrk vegna dvalar á Heilsustofnun í Hveragerði. Styrkupphæð er að hámarki kr. 3.237.- á dag í allt að 4 vikur og tekur fjárhæð mið af launavísitölu pr. mars 2017. Sjóðfélagi í hlutastarfi fær greitt hlutfallslega. Umsókn skal fylgja læknisvottorð frá þeim lækni sem sendi viðkomandi til dvalarinnar og dagsett kvittun frá Heilsustofnun.

Krabbameinsleit:

 Sjóðurinn endurgreiðir sjóðfélögum kostnað vegna krabbameinsleitar fyrir bæði kynin, hafi verið greitt af þeim til sjóðsins síðustu 12 mánuði.

Jólaglaðningur eldriborgara:

 Í desembermánuði ár hvert skal verja, samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni, ákveðinni upphæð til félagsmanna sem verða 70 ára á almanaksárinu og eru hættir störfum og greiddu til félagsins við starfslok.

Viðtalsmeðferðir:

 Styrkur vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingi, geðhjúkrunarfræðingi, félags- eða fjölskylduráðgjafa. Miðað er við að meðferðaraðili falli ekki undir afsláttarkjör hjá Tryggingastofnun, svo sem eins og t.d. á við um geðlækna. Greitt er allt að kr. 4.856,- fyrir hvert skipti vegna sjóðfélaga sem greitt hefur verið af til sjóðsins næstliðna 12 mánuði. Þó er aldrei greitt meira en sem nemur 50% af kostnaði í allt að 12 skipti á hverjum 12 mánuðum. Fjárhæð tekur mið af launavísitölu pr. mars 2017. Umsókninni skal fylgja frumrit af dagsettri kvittun fyrir meðferðinni, sem og ljósrit af síðasta launaseðli.

Dagpeningar vegna meðferðar:

 Vegna meðferðar út af áfengis-, spila- eða fíkniefnasýki sjóðfélaga greiðast að lokinni meðferð dagpeningar í mest 8 vikur, einu sinni á hverjum þremur árum. Greiða skal 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Um dagpeninga vegna meðferðar gilda e) og g) liðir 13. gr.

Dagpeningar vegna meðgöngu:

Sé móður nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að vera frá vinnu á fyrstu 7 mánuðum meðgöngutímans skal hún eiga rétt á dagpeningum eins og um veikindi væri að ræða. Í tilvikum sem ekki uppfylla skilyrði 4. mgr. 17. gr. laga nr. 95/2000, er heimilt að greiða dagpeninga á 9. mánuði meðgöngu. Greiða skal 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Um dagpeninga vegna meðgöngu gilda e), f) og g) liðir 13. gr.

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.